فرهنگ عمومی جاری شدن عناصر مادی و غیر مادی جامعه شهری

فرهنگ عمومی جاری شدن عناصر مادی و غیر مادی جامعه شهری

فرهنگ عمومی یکی از بارزترین نمادهای سبک زندگی یک جامعه است که تاثیری مستقیم بر توسعه پایدار مبتنی بر سرمایه انسانی دارد و ارتقای آن تنها ناشی از افزایش سطح سواد و دانش جامعه نیست، بلکه نشان از فهم بایدها و نبایدها ، ارزشهای یک جامعه و گذار درست از سنت به مدرنیته دارد.

احترام به قوانین و مقررات جامعه ، مصرف بهینه انرژی ، کمک به هم نوع و رعایت حقوق شهروندی از نمادهای های بروز  فرهنگ عمومی محسوب می شود که با توجه به سبک جدید زندگی شهری اگر پیوند درستی میان عناصر مادی و معنوی برخواسته از سنت و شاخصه های مدرنیته صورت نبندد یک جامع شهری و شهروندانش با چالش های زندگی جدید مواجه می شوند.

بدین خاطر و با توجه به اهمیت این امور تیم مدیریت شهری در شناختن راه برون رفت ساری از معضلات و مشکلات پیش رویش را اجرایی نمودن پروژه های عمرانی و خدماتی با پیوست فرهنگی دانسته است.

شهرداری ساری ، با آموزش های شهروندی در حوزه مدیریت شهری مانند پسماند ، حمل و نقل عمومی و خدمات ایمنی با نگاه محله محور و مشارکت و همراهی شهروندی ، اجرای پروژه های عمرانی در زمینه روان سازی ترافیک مانند روگذرها  و زیرگذرها که کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا را در پی خواهد داشت  و برقراری تعامل دوسویه با شهروندان اقدامات موثری را در پیوند با اصل مسئولیت اجتماعی برنامه ریزی نموده و در دستور کار قرار داده است.

تیم مدیریت شهری با اجرایی نمودن طرح هایی مانند هر محله یک پارک ، افزایش سرانه فضای سبز ، ایجاد فضای بازی کودک و ورزش همگانی در پارک ها در کنار احیای بافت بومی مبتنی بر معماری ایرانی اسلامی مانند ابن شهرآشوب توانسته است نشاط و پویایی شهری را با حفظ عناصر هویت بومی سرلوحه عمل قرار دهد چرا که معتقد است فرهنگ عمومی در شهر  انسان محور خواهد بود.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات