دیدار دکتر احمدی شهردارنکا ومعاون مالی شهرداری با ریاست محترم اداره شعب بانک ملی استان مازندران

دیدار دکتر احمدی شهردارنکا ومعاون مالی شهرداری با ریاست محترم اداره شعب بانک ملی استان مازندران

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات