پاکسازی حاشیه رودخانه از ابتدای کمربندی تا پل مرکزی شهر

پاکسازی حاشیه رودخانه از ابتدای کمربندی تا پل مرکزی شهر

پاکسازی حاشیه رودخانه از ابتدای کمربندی تا پل مرکزی شهر
به روایت تصویرلینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات