نه به تخفیف در ارایه خدمات مهندسی

نه به تخفیف در ارایه خدمات مهندسیدر راستای تکریم جایگاه حرفه ای و حیثیت صنفی مهندسین و یکایک اعضای سازمان بر اساس مبانی و اصول حرفه مندی، فرم های معرفی مهندسین ناظر و طراح در جهت تحقق این اهداف از ۱۹ آبان ماه ۹۷ تغییر و فرم های جدید ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندسین در این فرم ها متعهد می گردند با آگاهی و علم اصول اخلاق حرفه ای لیست پیشنهادی را مهر و امضا نموده و اظهار نمایند هیچگونه تخفیفی در ارائه خدمات مهندسی نسبت به حق الزحمه مصوب هیات چهارنفره استان (شورای سیاستگذاری) نخواهند داد.

برپایه این خبر در این فرم ها مهندسین متعهد می گردند قبل از پذیرش ارایه خدمات مهندسی به شرح فوق شخصاً عدم تعارض منافع، اعتبار پروانه اشتغال به کار، عدم محکومیت قطعی به مجازات محرومیت، صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود را از زیر بنا و تعداد کار قابل پذیرش در انطباق با پروژه های مذکور کنترل نموده و در صورت وجود هرگونه منع از حیث این موارد از پذیرش آن خودداری نمایند.

در پایان لازم می داند به استناد ماده ۹۰ و ۹۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورتی که در هر مرحله خلاف موارد و موضوعات تایید شده از سوی مهندسان به مراجع ذیصلاح نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان اثبات گردد، کلیه مسئولیت های حقوقی و حرفه ای بر عهده مهندس خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات