الزام اصلاح و یا انتقال دودکش ساختمانهای مجاور ، ساختمانهای بلند مرتبه جهت از جلوگیری از حوادث گاز

الزام اصلاح و یا انتقال دودکش ساختمانهای مجاور ، ساختمانهای بلند مرتبه جهت از جلوگیری از حوادث گاز

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات