انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، در راستای ابلاغ تشکیلات تفصیلی ادارات کل راه و شهرسازی وزارت متبوع با صدور احکامی از سوی مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان اصغر اسماعیلی به سمت سرپرست معاونت مهندسی وساخت و عبدالله حیدری به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی اداره کل منصوب شدند.

گفتنی است مهندس اصغر اسماعیلی پیشتر به عنوان مدیریت توسعه منابع و عبداالله حیدری به عنوان رئیس اداره املاک و بانک ومسکن مشغول خدمت و انجام وظیفه بودند.