بازدید وزیر راه و شهرسازی از آزادراه ارومیه – تبریز

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این بازدید گفت: آزادراه ارومیه – تبریز به طول ۱۷۰ کیلومتر در هفت قطعه اجرا می شود.

خیراله خادمی با بیان اینکه قطعات یک و دو این پروژه در سالهای گذشته به بهره برداری رسیده است، ادامه داد:  قطعه ۳ این طرح به طول ۱۷ کیلومتر از مهمترین فسمت های پروژه به شمار می رود که دو دستگاه تونل هریک به طول دو کیلومتر جهت کوتاه شدن ۱۲ کیلومتر از مسیر احداث می شود.

وی، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل قطعه ۳ آزادراه ارومیه – تبریز را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: قطعه ۴ این طرح ۸۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

قطعات ۵، و ۶ و ۷ در محدوده راههای آذربایجان شرقی اجرا می شود که در حال حاضر  در مرحله مذاکره با سرمایه گذار قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات