در اولین کارگروه کاهش آلودگی هوای شهرستان ری: تشریح قانون هوای پاک با توجه به وظایف هریک از دستگاههای اجرایی

اولین کارگروه تخصصی کاهش آلودگی هوای شهرستان ری روز گذشته با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، این کارگروه با هدف بررسی مشکلات شهرستان ری در زمینه آلودگی هوا و اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها بر اساس قانون هوای پاک و بررسی مسائل و رفع مشکلات بحرانی آلودگی هوای شهرستان تشکیل شد.
این گزارش می افزاید: اجرای طرح کاهش با هدف کاهش آلودگی خودرو ها و اجرای معاینه فنی ، انجام معاینه فنی موتور خانه ها در راستای ماده ۱۷ قانون هوای پاک ، بازدید و پایش مراکز معاینه فنی شهرستان توسط اعضاء ستاد معایته فنی و همچنین برگزاری دوره آموزشی برای اصناف با هدف آشنایی با قوانین هوای پاک از جمله مصوبات این کارگروه بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات