صدور پروانه پرندگان وحشی(کبک و تیهو ) جهت متقاضیان بومی استان کرمان از مورخ ۹۷/۸/۲۱

توجه:
صرفا تحویل مدارک متقاضیان شهرستان کرمان و همچنین تحویل پروانه صادره، از طریق پست مرکزی استان صورت می پذیرد .

مدت اعتبار پروانه ها یک ماهه و تا تاریخ ۹۷/۰۹/۱۶ می باشد.
روزهای مجاز شکار صرفا روزهای جمعه و تعداد مجاز شکار ۲ قطعه می باشد.

شرایط متقاصیان بومی جهت صدور پروانه شکار کبک و تیهو

۱-متقاضیانی می توانند پروانه دریافت نمایند که مشخصات آنها در سامانه مدیریت شکار و صید سازمان مرکزی درج شده باشد.لذا در ابتدا لازم است متقاضیانی که مشخصات آنها در سامانه درج نگردیده است به اداره کل حفاظت محیط زیست استان-اداره نظارت بر امور حیات وحش مراجعه و مشخصات خود را در سامانه مذکور درج نمایند.

۲-متقاضیانی که دارای سابقه تخلف شکار و صید می باشند، مجاز به دریافت پروانه نمی باشندو بایستی قبل از ارائه مدارک و واریز وجه به شماره حساب های مربوطه ، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان مراجعه نمایند.

۳-امکان صدور پروانه با جواز موقت و جواز حمل سلاح عشایری میسر نمی باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم احراز شرایط فوق ، مدارک قابل بررسی نبوده و عودت داده شده و مسوولیت واریز وجه و هرگونه عواقب دیگر بر عهده متقاضی می باشد.مدارک مورد نیاز جهت ارائه به پست مرکزی کرمان واقع در بلوار شهید صدوقی (جاده تهران قدیم):

۱-اصل جواز حمل سلاح شکاری دارای اعتبار

۲-اصل دفترچه شناسائی شکارچیان دارای اعتبار

۳-دو قطعه عکس ۴*۳

۴-تکمیل فرم تعهد نامه

۵-ارائه فیش بانکی با نام متقاضی به مبلغ ۹۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۶۰۳۹۵۰۰۰۰  به نام خزانه نزد بانک ملی ایران بابت صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات