دکتر جزینی زاده محیط زیست متعلق به مردم است وحفاظت از آن بدون هم افزایی و کمک مردم امکان پذیر نیست

بنا به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان صبح امروز مورخ بیستم آبانماه نشست هم اندیشی با دوستداران حقیقی محیط زیست از سرتاسر استان در محل اداره کل جهت تحلیل و هم اندیشی در خصوص چگونگی توزیع پروانه شکار پرندگان اعمم از نوع، تعداد و روز مختص شکار پرندگان برگزار گردید
در این جلسه که با سخنان پیشکسوتان این عرصه نیز همراه بود نظرات و پیشنهادهای شکارچیان مجاز مورد بررسی قرارگرفت و مقرر گردید از فردا مورخ بیست ویکم آبانماه پروانه شکار پرندگان خشکی زی به مدت یک ماه و در هفته یک روز به تعداد دوپرنده بین متقاضیان از طریق اداره پست آغاز گردد که دستور العمل و مدارک متعاقبا اعلام می گردد
دکتر جزینی زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز پس از ایراد سخنانی در خصوص اهمیت و لزوم حفاظت از انفال الهی و طبیعی گفت محیط زیست متعلق به مردم است وحفاظت از آن بدون هم افزایی و کمک مردم امکان نیست
در پایان این نشست مراسم قرعه کشی متقاضیان پروانه شکار چهار پا در منطقه قرق اختصاصی منصور آباد رفسنجان برگزار و اسامی برندگان اعلام گردید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات