پاکسازی محوطه سبز بیمارستان شهید بهشتی همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، در این برنامه قریب به ۶۰ نفر از پرسنل بیمارستان شهید بهشتی شرکت کرده و اقدام به پاکسازی محوطه سبز و مشجر بیمارستان بهشتی همدان از زباله کردند.
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان در حاشیه این برنامه بیان کرد:  پاکسازی محوطه های طبیعی از زباله، فرصت مغتنمی برای پاک زیستن و همدردی با دردها و زخم های طبیعت است.
رضا عبدالهی افزود: حفظ و صیانت از زمین نیازمند عزم و جزم همگانی است و بقای نسل ما در گرو حفظ و حراست از این سرمایه الهی است و داشتن محیط زیست سالم و برخورداری از فضایی پاک برای زندگی حق تمام موجودات و مخلوقات خداوند متعال می باشد.
وی بر ایجاد فرهنگ همدلی و همکاری در زمینه حفظ محیط زیست به خصوص همکاری در مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان ها و مطب ها تاکید کرد و افزود:آموزش و فرهنگ سازی نسل جدید در حوزه محیط زیست جهت اندیشیدن و عمل کردن به آن امری ضروری است.
وی گفت: باید با نهادینه کردن حفظ منابع و داشته های طبیعی در باور و فرهنگ مردم به استفاده بهینه از انرژی های با ارزش محافظت نماییم.
معاون نظارت و پایش اضافه کرد: پیگیری مسولان استان و شهرستان و تعامل دستگاه ها برای مدیریت هرگونه پسماند اعم از شهری ، پزشکی ، کشاورزی و صنعتی جهت دلگرمی شهروندان در زمینه حفظ محیط زیست تداوم دارد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات