تعریض بازسازی پل ابرو آخر بلوار شهدا جلو کلانتری توسط شهرداری عجب شیربه اتمام رسید.

تعریض بازسازی پل ابرو آخر بلوار شهدا جلو کلانتری توسط شهرداری عجب شیربه اتمام رسید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات