عملیات بیس ریزی و تسطیح باند دوم بلوار ارس

عملیات بیس ریزی و تسطیح باند دوم بلوار ارس

عملیات بیس ریزی و تسطیح باند دوم بلوار ارس (کوی شاهمار) و آماده سازی جهت آسفالت ریزی توسط واحد عمران شهرداری جلفا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات