ترمیم و بازسازی والواشرهای بلوار ارم و بلوار فجر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی

ترمیم و بازسازی والواشرهای بلوار ارم و بلوار فجر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مجلسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات