وقف،کاری نیک است، انفاقی بدون منت و احسانی به دور از تحقیر دیگران برای تمام نسل ها

وقف،کاری نیک است، انفاقی بدون منت و احسانی به دور از تحقیر دیگران برای تمام نسل ها

هفته وقف گرامی باد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات