تعامل شهرداری کرج در پرداخت نیم درصد کتابخانه‌های عمومی

تعامل شهرداری کرج در پرداخت نیم درصد کتابخانه‌های عمومی


احمد علی هراتی در زمینه  اظهار کرد: طبق قانون، شهرداری‌های مناطق مختلف مکلف هستند نیم درصد از مجموع درآمدهای خود را به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی واریز کنند.

وی ادامه داد: تعامل مناسب شهرداری‌ها با ادارات کتابخانه‌های عمومی نقش به سزایی در توسعه فضاهای مطالعه و آشتی مردم با یار مهربان دارد.

وی افزود: بدیهی است با افزایش تعداد کتابخانه‌های عمومی شهر شاهد ارتقای فرهنگ و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

این مسئول با اشاره به تعامل شهرداری کرج در پرداخت نیم درصد کتابخانه‌ها گفت: از ابتدای سال تا کنون جلسات متعددی با شهرداران مناطق مختلف برای توسعه زیرساخت‌های کتابخوانی در کرج برگزار شده که نتایج مورد قبولی داشته است.

هراتی توضیح داد: خوشبختانه  شهرداری کرج امسال رویکرد مناسبی در پرداخت نیم درصد کتابخانه‌های عمومی داشته و این نشان دهنده جایگاه ویژه مطالعه در میان مدیران شهری است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی البرز گفت: واریزی امسال شهرداری به اداره کل کتابخانه‌های عمومی از محل نیم درصد درآمدها قابل توجه بوده و امید است این مساعدت به همین شکل ادامه داشته باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات