برگزاری جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی

برگزاری جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر زاهدان با دستور کار یررسی نامه های رسیده برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر زاهدان

    منبع خبر

    شورای شهر زاهدان

    شورای شهر زاهدان یک شورای شهر در شهر زاهدان می باشد

      نظرات