برگزاری کمیسیون طرح و برنامه و سرمایه گذاری

برگزاری کمیسیون طرح و برنامه و سرمایه گذاری

نشست کمیسیون طرح و برنامه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر زاهدان با دستور کار بررسی سند ۴ ساله برنامه های اجرایی توسعه شهری شهرداری زاهدان در طول برنامه ششم توسعه کشور در تالار وحدت شورای اسلامی شهر زاهدان برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر زاهدان

    منبع خبر

    شورای شهر زاهدان

    شورای شهر زاهدان یک شورای شهر در شهر زاهدان می باشد

      نظرات