جابجایی و کاشت درختان مسیر اجرای پروژه بلوار ۲۴ متری آبیدر به روایت تصویر

جابجایی و کاشت درختان مسیر اجرای پروژه بلوار ۲۴ متری آبیدر به روایت تصویر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات