مهندس شرکاء: بازآفرینی حیثیت حرفه ای مهندسان ساختمان

مهندس شرکاء: بازآفرینی حیثیت حرفه ای مهندسان ساختمانمهندس شرکا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی:

- بازآفرینی حیثیت حرفه ای مهندسان ساختمان، بر پایه ساختاری بالنده و شفاف با انطباق بر اعمال، رفتار، تکالیف و وظایف سازمان بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

-تلاش جهت تشکیل هیات مدیره ای منسجم شامل متخصصان دانشگاهی و متخصصان اجرایی جهت رفع مسائل و معضلات جامعه مهندسی

-حفظ تکلیف ذاتی سازمان و برون سپاری خدمات طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

-ایجاد ۳۷۰۰۰ کارتابل الکترونیکی هوشمند به منظور عدم نیاز حضوری اعضا به سازمان و ایحاد وحدت رویه در ارایه فرم های مورد نیاز

-چابک سازی سازمان در قالب مستند سازی و تشکیل بانک های اطلاعاتی الکترونیکی

-ارائه فرم های معرفی مهندسین ناظر و طراح در راستای تکریم جایگاه حرفه ای و حیثیت صنفی مهندسین منطبق بر چهار وجه {علم به مطالب مندرج، رعایت اصول اخلاق حرفه ای، اظهار به رعایت، تعهد در صورت تخلف}

- ارائه قراردادهای همسان نظارت و طراحی منطبق بر مفاد شیوه نامه موضوع تبصره ۲ ماده  ۲۴ آیین نامه اجرائی به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- برخورد قضائی، انتظامی و انضباطی با دلالان

- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسان به شهروندان از طریق کارتابل الکترونیک هوشمند اعضا

- هماهنگی جهت ایجاد ارتباط زیر ساختی با شهرداری مشهد و سازمان های متولی

- تقویت نرم افزار ساجام با محوریت شفافیت و تسریع امور، ثبت و آرشیو اطلاعات

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات