دیدار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی

دیدار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی
در این دیدار دکتر اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی مطرح کرد:

اولویت قرار دادن مباحث شهری در هیئت مدیره

برنامه ریزی هدفمند در خصوص رفع مشکلات و مسائل جامعه مهندسی استان

ارائه دستور کارهای برنامه ریزی شده و هدفمند جهت عملیاتی نمودن راهکارها

تمرکز بر دو اصل بالا بردن حس مسئولیت پذیری در مهندسان و بهبود ارائه خدمات از سوی مهندسان به شهروندان

تقویت ارتباط برون سازمانی در جهت اعاده جایگاه سازمان نظام مهندسی استان از منظر استانی و جایگاه کشوری

تقویت اتحاد و همدلی میان اعضای هیئت مدیره جهت پیشبرد اهداف و چشم انداز های سازمانی

تشکیل جلسات مشترک فی مابین مدیران اداره کل راه و شهرسازی با هیئت مدیره، هیئت رئیسه و بازرسان سازمان

آمادگی اداره کل راه و شهرسازی جهت استفاده از تمام ظرفیت ها در خصوص همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های اعضای هیئت مدیره در ایجاد ارتباط بین نهادها و ارگانهای برون سازمانی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات