اهم مصوبات اولین جلسه هیات مدیره دوره هفتم (۲۰/آبان ماه/۹۷)

 • تقویم جلسات هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/آذرماه/۹۷، روزهای شنبه هر هفته تعیین شد.
 • نحوه اطلاع رسانی مصوبات هیات مدیره: این مصوبات توسط دبیر و از طریق سایت نظام مهندسی منتشر می شود.
 • تعیین نماینده هیات مدیره در کمیسیون معاملات
 • تعیین افراد کمیته استخدام براساس نظامنامه اداری- استخدامی- تشکیلاتی
 • تقسیم و تفویض اختیار بخشی از بندهای ماده ۷۳ آیین نامه به هیات رئیسه و برخی از اعضای هیات مدیره.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات