مهندس احمد رضا خورشیدی، به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.


در نشست هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد، اعضای هیئت رئیسه جدید این سازمان به شرح زیر انتخاب شدند:
مهندس احمد رضا خورشیدی؛ رئیس سازمان
دکتر ساسان حسینی؛ نایب رئیس اول
مهندس سجاد رستگار؛ نایب رئیس دوم
مهندس عیسی شهامت؛ دبیر سازمان
همچنین دکتر ابراهیم مهرجویی به عنوان خزانه دار سازمان معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات