انتشار شماره ۱۱۵ مجله شمس، به زودی

انتشار شماره ۱۱۵ مجله شمس، به زودی


هیئت تحریریه نشریه شمس با حضور مهندس منصور بهادری دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل جلسه داد.
وی در این نشست از مجله شمس به عنوان تریبون مهم سازمان در عرصه مطبوعات نام برد که می تواند در خصوص اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نقش مهمی ایفا نماید. به گفته وی تحلیل و نقد و بررسی انتخابات انجام شده، تحلیل برنامه های وزیر جدید را و شهرسازی و تعاملات سازمان با وزارتخانه از موضوعاتی است که می تواند مبنای محتوا در مجله شمس باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات