هیات رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مشخص شد

هیات رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مشخص شد


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، بر اساس ماده ۱۴ قانون و ماده۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در اولین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم که با حضور اعضاء منتخب برگزار شد، اعضای هیئت رئیسه سال اول دوره هشتم این سازمان انتخاب شدند.
در انتخابات داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، به اتفاق آراء مهندس امین مقومی به عنوان رئیس سازمان و مهندس کاوه نوری کوپایی به عنوان نائب رئیس اول انتخاب شدند.
مهندس وحید معماریان به سمت نائب رئیس دوم، مهندس محسن شیرمحمدی به سمت دبیر و مهندس امیرخسرو خودکار نیز به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات