گزارش تصویری از برگزاری پانزدهمین جلسه هیات عامل استان چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷

گزارش تصویری از برگزاری پانزدهمین جلسه هیات عامل استان چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات