انتصاب سرپرست رییس اداره پشتیبانی توسعه منابع انسانی و تحول اداری

انتصاب سرپرست رییس اداره پشتیبانی توسعه منابع انسانی و تحول اداری

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در حکمی، سیدعلی موسوی را به سمت سرپرست اداره پشتیبانی توسعه منابع انسانی و تحول اداری اداره کل راه و شهرسازی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان ، مسعود بیات منش در حکم سیدعلی موسوی تصریح کرده است: نظر به تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت سرپرست اداره پشتیبانی توسعه منابع انسانی و تحول اداری منصوب می‌نمایم.
در ادامه حکم آمده است: امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاستهای وزارت متبوعه و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه اداره کل اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات