برگزاری نشست دانش افزایی محیط زیستی دبیران گروههای اجتماعی ، زمین شناسی و جغرافیا با حضور مسئولین استانی

رئیس حفاظت مجیط زیست کاشمر از برگزاری نشست دانش افزایی زیست محیطی دبیران گروههای اجتماعی ، زمین شناسی و جغرافیا با حضور مسئولین استانی در این شهرستان خبر داد.

مهدی جمعه پور با بیان این خبر افزود: با همکاری مرکز آموزش عالی کاشمر ، حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش، نشست دانش افزایی جهت دبیران گروههای اجتماعی ، زمین شناسی و جغرافیا در سالن همایش دکتر مسیح دانشوری مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر معماریان ریاست دانشگاه ، ریاست حفاظت محیط زیست کاشمر و سازمانهای مردم نهاد و مسئولین استانی اداره کل حفاظت محیط زیست و با حضور گسترده دبیران شهرستان کاشمر برگزار شد مباخث  زیست محیطی شامل بحران آب ، اسلام و محیط زیست ، اهمیت تنوع زیستی ، معضلات محیط زیست ، پسماند و…از سوی  روسای ادارات پژوهش و فن آوری اطلاعات اداره کل و آموزش و مشارکتهای مردمی حفاظت محیط زیست استان و یکی از اساتید مرکز آموزش عالی کاشمر بیان شد.

معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر با بیان اینکه این مرکز  با تاکید بر چرخه همبست آب ، غذا و انرژی؛ مباحث زیست محیطی که از موضوعات اصلی این چرخه است را در اولویت قرار داده است گفت: از تمامی ظرفیتهای دانشگاه در جهت افزایش دانسته های زیست محیطی شهروندان کاشمری و جلب مشارکت آنها در حفاظت از محیط زیست استفاده خواهد شد و حضور گسترده دبیران در این نشست را فرصت بسیار مغتنم در جهت اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست دانست.

رئیس محیط زیست کاشمر نیز در انتها با بیان اینکه برای حفاظت از محیط زیست شهرستان نیاز به مشارکت تمامی جامعه داریم نه قشر خاصی گفت:  از تمامی ظرفیتهای دستگاهها و نهادها جهت آگاهی بخشی جامعه استفاده  خواهیم کرد تا بتوانیم در شهرستان مردمی حساس نسبت به تخریب محیط زیست و مطالبه گر در این حوزه داشته باشیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات