دومین نشست مشورتی برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب بین المللی دلتای رود گزوحرا درشهر ستان سیریک برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان

در راستای تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی تالاب بین المللی دلتای رود گزوحرا دومین نشست مشورتی یک روزه تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب مذکور مورخه ۲۴/۰۸/۹۷ و مطابق دعوتنامه ارسالی در سالن فرمانداری شهر ستان سیریک  با حضور کلیه ذینفعان تالاب از جمله نمایندگان شوراها ، دهیاریها ی روستاهای حاشیه تالاب ، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط ، سازمان مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست و کارشناسان اداره کل محیط زیست استان برگزار گردید .

در این نشست ضمن بررسی خروجی کارگاه های قبل ، اهداف اصلی ، اقدامات اولویت دار و نهاد های مسئول و همکار در گروه های مشورتی مجددا بررسی و نهایی شد .

در ادامه ،جداول پایش تالاب ، نهاد های مسئول و همکار به منظور بررسی روند انجام کار ، اصلاحات احتمالی و بازنگری در برنامه مدیریت در مراحل بعد از اجرای برنامه مدیریت تدوین شد .

در انتها توضیحاتی در خصوص اهمیت بحث زونبندی تالاب ، نقشه زیستگاه ها و تنوع گونه ای تالاب بین المللی دلتای رود گز وحرا  ارائه گردید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات