حاج علی معینی فر بعنوان سرپرست شهرداری عجب شیر انتخاب شد

حاج علی معینی فر بعنوان سرپرست شهرداری عجب شیر انتخاب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات