جلسه پدافند غیرعامل کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری با حضور اعضای کارگروه برگزار شد

جلسه پدافند غیرعامل کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری با حضور اعضای کارگروه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری جلفا جلسه پدافند غیر عامل کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری با حضور اعضای کارگروه در دفتر شورای اسلامی برگزار شد

در این جلسه روسا و نمایندگان ادارات در مورد عملکرد اداراه خود در حوزه پدافند غیرعامل و اهداف و طرح های در دست اقدام توضیحاتی را ارائه دادند

آقای علی قهرمانی سرپرست شهرداری جلفا پس از استماع گزارشات مذکور در مورد نقش و اهمیت پدافند غیرعامل و حساسیت آن توضیحاتی دادند و بر اهمیت توجه و اقدام و عمل در زمینه پدافند غیرعامل از سوی تمامی مسئولین و دستگاه ها تاکید کردند

وظایف کارگزوه پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل به شرح زیر است:

سازماندهی سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمات شهری برای شرایط اضطراری

تهیه طرح جامع مدیریت بحران و مقابله با حوادث برای (قبل بعد و حین) از بحران ناشی از جنگ و… در سطح شهرستان

ایجاد هماهنگی بین سازمان های مختلف این حوزه از قبیل پزشکی قانونی متولیان آرامستان ها و… برای انجام خدمات امور متوفیان و… در سطح شهرستان

تهیه طرح و پیش بینی انجام تمرینات و رزمایش های دوره ای برای حفظ و ارتقاء آمادگی در حوزه پشتیبانی و خدمات شهری در سطح شهرستان

پیش بینی و طراحی چگونگی تداوم چرخه خدمات موردنیاز حوزه پشتیبانی و خدمات شهری در شرایط تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن

تهیه دستورالعمل های مورد نیاز حوزه پشتیبانی و خدمات شهری برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و ابلاغ به دستگاه های ذیربط

نظارت بر اجرای دستورالعمل های ابلاغ شده

سازماندهی تیم های اضطراری پشتیبانی و خدمات شهری برای شرایط اضطراری و مقابله با بحران ناشی از جنگ و تهد های دشمن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات