تقدیر استاندار خراسان رضوی از شهردار وشورای شهر مشهد درتوجه به احیای ...

تقدیر استاندار خراسان رضوی از شهردار وشورای شهر مشهد درتوجه به احیای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات