نگاه بلند شهردار وشورای شهر مشهد به تاریخ وفرهنگ مشهد قابل تقدیر است

نگاه بلند شهردار وشورای شهر مشهد به تاریخ وفرهنگ مشهد قابل تقدیر است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات