راه‌اندازی دومین پارکینگ الیت در مسیر خط یک قطارشهری

راه‌اندازی دومین پارکینگ الیت در مسیر خط یک قطارشهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات