برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه ملاقات عمومی شهردار منطقه هشت با شهروندان در ...

برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه ملاقات عمومی شهردار منطقه هشت با شهروندان در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات