دومین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

دومین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات

دومین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد+مصوبات


دومین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

۱-در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۴ پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شیوه اجرای موضوع فوق الذکر مطابق روال جاری سازمان ادامه یابد.

۲-نظام داخلی اداره جلسات هیات مدیره پس از بحث و بررسی با اعمال اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت.

۳-نظام نامه اختیارات هیات مدیره پس از بحث و بررسی با اعمال اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت.

۴-نظام نامه وظایف هیات مدیره پس از بحث و بررسی با اعمال اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت.

۵-مقرر گردید آقای مهندس خاوری نژاد به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیسیون معاملات سازمان انتخاب شدند .

۶-فرآیند انتخابات بازرسین دوره هفتم مطرح و ارائه گزارش گردید.

۷-پیشنهاد تشکیل کارگروه های موضوعی توسط ریاست سازمان مطرح و مقرر شد تا اعضای هیات مدیره سازمان موضوعات مدنظر خود را جهت پیگیری در کارگروهها ارائه دهند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات