مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) که در روز چهارشنبه ۲۸/آذر/۹۷ راس ساعت ۱۸/۰۰  در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان واقع در کیانپارس- خیابان ۱۲ غربی برگزار می شود، دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه:

√ انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات