انتخاب هئیت رئیسه دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان برگزار شد


در اولین نشست هیئت مدیره دوره هشتم که در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ چهارشنبه برگزار گردید، اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان انتخاب گردیدند.
مهندس مهدی رضائی سردره به سمت ریاست سازمان ، مهندس رضا رفیعی بندری به سمت نائب رئیس اول ، مهندس سهراب روستائی به سمت نائب رئیس دوم ، مهندس مجید سیمراخ به سمت دبیر سازمان در دوره اول هیئت رئیسه انتخاب شد و  همچنین دکتر ابراهیم عمید  به عنوان خزانه دار معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

    نظرات