هیات رئیسه نظام مهندسی هرمزگان ابقا شدند

هیات رئیسه نظام مهندسی هرمزگان ابقا شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، پنجاهمین جلسه هیات مدیره با دستور کار انتخابات هیات رئیسه ...

ادامه خبر
ارائه خدمات رايگان مالياتی به اعضای نظام مهندسی هرمزگان

ارائه خدمات رايگان مالياتی به اعضای نظام مهندسی ...

سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان از ارائه خدمات رایگان اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۹۸ در این سازمان خبر داد..به گزارش ...

ادامه خبر
انتخاب هئیت رئیسه دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان برگزار شد

انتخاب هئیت رئیسه دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ...

در اولین نشست هیئت مدیره دوره هشتم که در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ چهارشنبه برگزار گردید، اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ...

ادامه خبر