گزارش تصویری جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی وضعیت قیر یکشنبه ۲۷ آبان ماه ۹۷

گزارش تصویری جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی وضعیت قیر یکشنبه ۲۷ آبان ماه ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات