گزارش تصویری کمیته فنی  شهر اسفراین مورخ یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷

گزارش تصویری کمیته فنی شهر اسفراین مورخ یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات