بزرگداشت کتاب و کتابخوانی

بزرگداشت کتاب و کتابخوانی

به مناسبت بزرگداشت هفته کتابخوانی یک دوره ارائه کتاب تفکر سیستمی در اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان با حضور مدیرکل و اعضائ شورای اداری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان به مناسبت بزرگداشت هفته کتابخوانی یک دوره ارائه کتاب تفکر سیستمی توسط مدیر آزمایشگاه مکانیک خاک استان در اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان با حضور مدیرکل و اعضائ شورای اداری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات