اولین جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد دهیاریها تشکیل شد

اولین جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد دهیاریها تشکیل شد

اولین جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد دهیاریها با حضور دکتر جندقیان معاون امور دهیاریها و دکتر نگهبان مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سایر اعضای کارگروه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دکتر جندقیان در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان شهرداریها و دهیاریها تخصصی ترین نهاد برای سنجش عملکرد دهیاریها در کشور است بر بهره گیری این کارگروه از یافته های پژوهش های کاربردی و مطالعات دانشگاهی مرتبط با این موضوع تاکید نمود.

در ادامه دکتر نگهبان مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان با پیشنهاد مدل کمی برای بررسی عملکرد دهیاریها بر تسریع سازوکار ارزیابی وبهره گیری از ظرفیتهای سامانه در جهت ارزیابی عملکرد دهیاریها تاکید نمود.

درادامه این جلسه و پس از تبادل نظر حاضران مقرر شد طرح ارزیابی رضایتمندی از کیفیت خدمات دهیاری های کشورکه توسط یکی از استادان دانشگاه صورت گرفته در نشستهای آتی مطرح و از ظرفیت سامانه برای ارزیابی عملکرد دهیاریها بهره گیری شود.

همچنین مقرر شد سازوکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد دهیاریها از سوی شورای اسلامی روستا تعیین و در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد دهیار و دهیاریها از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اطلاع رسانی انجام شود.

اعلام رتبه ارزیابی عملکرد دهیاری در سطح بخش، شهرستان، استان و ملی، هم اندیشی درخصوص چگونگی ارزیابی عملکرد دهیاریها در درجه های یک تا شش و بررسی چگونگی استفاده از اطلاعات سامانه های موجود دهیاریها برای ارزیابی عملکرد آنها از دیگر مصوبات این جلسه بود.

موضوع جلسه آینده کارگروه اتخاذ راهکارهای مناسب برای اجرای مطلوب ارزیابی عملکرد دهیاریها در سال جاری شامل ملاحظات اجرایی، تسهیل فرایندها، راستی آزمایی و...می باشد و مقرر شد بازبینی شاخصهای ارزیابی عملکرد دهیاریها برای سال ۱۳۹۸ هم در دستور کار کارگروه قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات