از دستگاه بی خطرساز پسماندهای بیمارستان امام خمینی سردشت نمونه برداری انجام گرفت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت گفت: کارشناس حفاظت محیط زیست سردشت باتفاق آزمایشگاه معتمد از دستگاه بی خطرساز بیمارستان امام نمونه برداری انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی خالد بایزیدی گفت : پایش دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی و بیمارستانی توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست و همچنین نمونه برداری توسط آزمایشگاه معتمد بصورت دوره ای و مستمر انجام می گیرد.

بایزیدی گفت: این پایش ها و نمونه برداری ها در جهت اطلاع از وضعیت و چگونگی بیخطرسازی پسماندهای عفونی و بیمارستانی و راستی آزمایی دستگاه در جهت ایزوله نمودن و معدوم سازی اصولی پسماندها صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: پسماندهای عفونی و بیمارستانی جزو پسماندهای ویژه و خطرناک محسوب شده که می بایست بصورت اصولی بی خطرسازی و مدفون شوند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات