برگزاری پنجمین جلسه نظارت و راهبری پژوهشی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

برگزاری پنجمین جلسه نظارت و راهبری پژوهشی حفاظت محیط زیست استان اصفهان


پنجمین جلسه نظارت و راهبری پژوهشی حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزارشد

به گزارش " پارما" پنجمین جلسه نظارت و راهبری پژوهشی حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزارشد.

در این جلسه منشا یابی و سهم بندی ذرات معلق هوا واولویت بندی کانون های مولد در شهر اصفهان، تعیین سیاه انتشار آلاینده های گازی و ذرات معلق در هوای کلان شهر اصفهان بررسی شد.

در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده پروژه های پژوهشی توسط دانشگاه صنعتی اصفهان  و دانشگاه اصفهان  ارائه و بررسی شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات