کسب عنوان یکی از دستگاه های برتر توسط اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی استان، درصد تحقق مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه و سطح بندی اعلام شده توسط امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی(سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام،  به عنوان یکی از دستگاه های برتر استان شناخته شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات