اولین جلسه شواری اداری اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با حضور فرهاد قلی نژاد مدیرکل برگزار شد

فرهاد قلی نژاد در ابتدای جلسه ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین جلسه از مدیرکل سابق محیط زیست تشکر کرد و بر لزوم برگزاری منظم جلسات و توجه بیشتر به مسائل و دغدغه های زیست محیطی و جدیت هرچه بهتر در رفع آنها تاکید نمود.

وی با اشاره به  قابلیتهای استان بوشهر در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی موضوع محیط زیست انسانی را یکی از دغدغه های استان معرفی کرد و خواستار توجه به پسماند، آلودگی آب، هوا، خاک، صوت، ارزیابی زیست محیطی، خوداضهاری در پایش شد و بر برگزاری کارگروههای شهرستانی با حضور فرمانداران تاکید کرد.

وی با تاکید بر تنوع گونه ای و اقلیمی استان و اهمیت محیط زیست طبیعی گفت: باید مناطق مستعد جدید شناسایی و در ارتقاء مناطق تحت عنوان مناطق حفاظت شده تلاش کنیم. وی شناسایی مسائل و مشکلات مناطق تحت حفاظت و جمع بندی و ارائه راهکارها و جلوگیری از تخریب و تصرفات عدوانی در مناطق تحت حفاظت و پیگیری های لازم ، برگزاری برنامه سرشماری گونه های جانوری شاخص استان ، تصویب برنامه های مدیریت زیست بومی تالاب های استان و پایش مدام تالاب ها را خواستار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین انجام اقدامات پایش زیست محیطی اکوسیستم دریایی، پایش گونه های جانوری دریایی، نظارت بر زیستگاههای مرجان های دریایی ، پیشنهاد مناطق تحت حفاظت دریایی در استان باید در دستور کار اداره دریایی قرار گیرد.

وی در ادامه خواستار توجه و پیگیری جدی و موثر پرونده های حقوقی، ارسال آخرین وضعیت پرونده های حقوقی به اداره کل (به صورت ماهیانه)، تعیین وقت رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادگستری شهرستان ها( در دادسرا و دادگاه)، دیدار روسای ادارات و مناطق با روسای دادگستری ها و دادستان ها شد .

همچنین با تاکید به اهمیت آموزش زیست محیط برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی  و اطلاع رسانی عملکرد به روابط عمومی را در اسرع وقت خواستار شد.

در ادامه معاونین بخشهای مختلف ، روسای ادارات تابعه و مدیران واحدهای ستادی مسائل مربوط به حوزه کاری محیط زیست از جمله پایش زیست محیطی، ضوابط استقرار، وضعیت پسماند، خسارات حیات وحش ،شکار وصید ، حقوق و مزایای پرسنل و محیط بانان و وضعیت اعتبارات در ماههای گذشته و آینده را مطرح نمودند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات