عملیات زیر سازی به مساحت ۴۸هزارو ۳۵۷متر مربع در منطقه دو شهرداری اجرا شد

عملیات زیر سازی به مساحت ۴۸هزارو ۳۵۷متر مربع در منطقه دو شهرداری اجرا شد

شهردار منطقه ۲ ارومیه گفت:  از ابتدای سال اجرای تعبیه  ۱۸متر پل فلزی ،نصب  ۲۰۰قالب دال بتنی جهت پوشش کانال و نیز اجرای  ۲۰۰متر دیوار حائل ؛ از جمله عملکرد واحد عمران و خدمات شهری است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  امیر سحابی با اعلام عملکرد واحد های عمرانی، خدمات شهری و ماده صد از ابتدای سال تا کنون،  گفت:اجرای زیر سازی به مساحت ۴۸هزارو ۳۵۷متر مربع با هزینه ۳میلیارد و ۸۳۶ میلیون و ۷۴ هزارو ۷۵ ریال،  احداث کانال به طول ۴۶۰ متر با هزینه هشت میلیارد و ۷۴ میلیون ریال، اجرای پیاده رو سازی به مساحت ۱۷هزار و ۲۲۴متر مربع با هزینه ۱۹ میلیاردو ۹۱۹ میلیون و ۵۵۰ هزارو ۴۲۲ ریال و نیز ۵۰۰متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شد.

وی ادامه داد: عملیات لکه گیری و مرمت اسفالت به مساحت ۱۸هزارو ۳۱متر مربع با هزینه ۶۳۳میلیون و ۶۱۹ هزارو ۳۴۴ریال؛ عملیات آسفالت آستر به مساحت ۷هزارو ۵۰۰متر مربع با هزینه ۳میلیاردو ۵۳۱میلیون و ۳۱۸ هزار ریال، آسفالت رویه به مساحت ۵هزارو ۸۰۰متر مربع با هزینه یک میلیاردو ۹۷۳میلیون و ۸۲۷هزارو ۱۹۸ریال اجرا شد.

سحابی افزود: از ابتدای سال اجرای تعبیه  ۱۸متر پل فلزی ،نصب  ۲۰۰قالب دال بتنی جهت پوشش کانال و نیز اجرای  ۲۰۰متر دیوار حائل ؛ از جمله عملکرد واحد عمران و خدمات شهری است.

وی با اشاره به  عملیات اجرای جدول اعلام کرد: همچنین اجرای ۵۸۵متر کانیوو با هزینه ۸۵۸میلیون و ۲۰۹هزارو ۴۰ریال؛ اجرای ۷۴۹متر تک جدول با هزینه یک میلیارد و ۱۲۲میلیون و ۳۳۴هزارو ۵۵۶ریال و نیز اجرای یک هزارو ۸۵۰متر جوب با هزینه ۵میلیارد و ۳۲۱میلیون ۷۸۹هزارو ۵۵۰ریال را از جمله عملکرد حوزه عمران دانست.

شهردار منطقه دو ارومیه با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون ۱۴۳پرونده به کمسیون ماده صد ارجاع شد، اظهار کرد:  از این تعداد برای ۶۷پرونده برای جریمه و برای یک پرونده رای تخریب و نیز برای چهار پرونده حکم برائت صادر شده است.

وی افزود: همچنین در طول این مدت هفت پروانه ساختمانی و چهار گواهی پایان کار صادر شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات