انعقاد ۶۲قرارداد درحوزه پیمان و رسیدگی منطقه چهار

انعقاد ۶۲قرارداد درحوزه پیمان و رسیدگی منطقه چهار

مدیرمنطقه چهار شهرداری کاشان از انعقاد تعداد ۶۲ قرارداد درحوزه پیمان ورسیدگی منطقه از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: این قراردادها درحوزه های فنی وعمرانی، خدمات شهری و اداری مالی منطقه منعقد شده است.

ابوالفضل ساروقیان تصریح کرد: درحوزه اداری مالی ۱۳قرارداد ، حوزه فنی عمرانی ۱۷قرارداد و در حوزه خدمات شهری ۳۲قرارداد با اعتباری بالغ بر ۸۲۹  میلیارد ریال اعتبار انجام پذیرفته است.

وی گفت: همچنین درسال جاری تاکنون ۱۸۶صورت وضعیت قطعی پیمانکاران که از سالیان گذشته باقی مانده بود پس از مراحل رسیدگی فنی به تایید نهائی رسیده است.
به گفته وی تعداد ۱۲۸پرونده درکمیسیون تحویل مطرح شد که از این تعداد۶۷پرونده تحویل موقت وتعداد ۶۱پرونده تحویل قطعی شده و همچنین تعداد ۳۷پرونده نیز آماده طرح در کمیسیون تحویل می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات