تصاویری از اجرای طرح محله به محله و کار گروهی در بلوار گلستان و شهرک کوثر

تصاویری از اجرای طرح محله به محله و کار گروهی در بلوار گلستان و شهرک کوثر

IMG ۵۵۷۹

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، به منظور استقبال از نوروز و توسعه نظافت و پاکیزگی شهر، طرح محله به محله اجرا می شود. اولین مرحله این طرح در بلوار گلستان و شهرک کوثر انجام گرفت.

این طرح شامل: نظافت و جارو کشی معابر، جمع آوری نخاله ها، اصلاح و هرس درختان، گل کاری و کاشت گیاهان، تسطیح پیاده روها و رفع جلوه های بصری نامطلوب می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

  منبع خبر

  شهرداری طبس مسینا

  شهرداری طبس مسینا

  شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

   نظرات